پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

نمایشگر سون سگمنت
 


در این پروژه از چهار عدد سون سگمنت آند مشترک ماتریسی استفاده می شود و قصد داریم صفحه کلید را اسکن نماییم و عدد کلید فشرده شده را بر روی سون سگمنت نمایش دهیم.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com