پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

کنترل دور موتور DC به کمک PWM
 


برای کنترل دور موتور DC  روش های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آنها کنترل به روش PWM است.

این مدار امکان روشن و خاموش نمودن موتور را فراهم می کند. کنترل دور موتور با روشن و خاموش نمودن سریع و همچنین کنترل نسبت روشنی و خاموشی امکان پذیر است . سرعت موتور تقریباً معادل ولتاژ متوسط دو سر موتور می باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com