پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

دماسنج با سنسور LM35 با میکرو ARM
 


در این پروژه با استفاده از واحد  ADC  میکروکنترلر و سنسور LM35 یک دماسنج را طراحی می کنیم.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com