پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ولت متر دیجیتال با ARM
 

 

در این پروژه با استفاده از واحد ADC میکروکنترلر یک

ولت متر دیجیتال 0 تا 30 ولت را طراحی کرده ایم و بر روی

LCD نمایش داده ایم. توسط سخت افزار زیر ولتاژ آنالوگ

ورودی تضعیف می شود و به مبدل آنالوگ به دیجیتال داده

می شود. برای کالیبره کردن ولت متر می توان از پتانسیومتر

موجود در طبقه تضعیف کننده ورودی استفاده نمود.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com