پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

پروژه ساعت دیجیتالی با واحد RTT میکروکنترلر ARM
 

 

در برنامه واحد RTT میکرو کنترلر را با فرکانس 1Hz راه اندازی می کنیم و با محاسبات مربوطه ثانیه ، دقیقه و ساعت بر روی LCD نمایش داده می شود و توسط کلیدهای شماره صفر و یک صفحه کلید می توانیم ساعت را تنظیم نماییم.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com