پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

سیستم اندازه گیری لغزش چرخ های تراکتور با استفاده از انکودر
 

 

این پروژه به سفارش احمد از تهران تهیه شده. 

Ef : تعداد پالس های ارسالی از انکودر متصل به چرخ جلوی در زمان t

Er: تعداد پالس های ارسالی از انکودر متصل به چرخ عقبی در زمان t

Nf: تعداد دور چرخ جلو در ثانیه

Nr: تعداد دور چرخ عقب در ثانیه

Vt : سرعت تئوری وسیله (سرعت چرخ عقب)

Va : سرعت واقعی وسیله (سرعت چرخ جلو)

%slip: درصد لغزش


با توجه به اطلاعات سنسور مثلا اگر انکودر در هر 4 درجه از چرخش یک پالس بفرستد می توان نوشت:

Nf=(Ef*4)/(360*t)

Nr=(Er*4)/(360*t)

اگر df و dr‌ به ترتیب محیط چرخ جلو و چرخ عقب باشد می توان سرعت چرخ جلو و چرخ عقب را به صورت زیر بدست آورد

Va= df*Nf

Vt=dr*Nr

مقدار df و dr به ترتیب 190 و 500 سانتی متر وارد شود

حالا درصد لغزش از رابطه زیر بدست می آید:

٪Slip=(vt-va)*100/vt

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com