پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

کنترل سرعت و چپ گرد راستگرد موتور
 


در این پروژه با کلیدها شما قادر به افزایش ، کاهش سرعت موتور ، چپ گرد ، راستگرد کردن و همچنین توقف آنی موتور شوید .

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com