پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

چراغ راهنمایی و رانندگی
 


چراغ راهنمایی و رانندگی با برنامه بسکام که با دو کلید قادر به تنظیم زمان روشن و خاموش شدن چراغ ها می توانید باشید.

میکروی مورد استفاده  AT90S8535 می باشد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com