پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

Proteus

LogicProbe  Big    نمایش 0 و 1

Logicstate           تولید 0 و 1

CLOCK        تولید پالس

CAP-POL    خازن با پلاریته  

inductor      سلف    

CONN-D9M    پورت سریال کامپیوتر

 

BUTTON       شستی

RES              مقاومت

POT              مقاومت متغیر

74LS04           گیت not

 

VSOURCE       منبع تغذیه DC

 

 

IDC Headers     کانکتور دوطرفه  

 

 TORCH_LDR       فتوسل به همراه چراغ قوه

 

POT-HG     مقاومت متغیر به صورت درصدی

 

 

 

JUMPER

JUMPER2             جامپر

 

 

SIM900       ماژول GSM

 

SIMCARD        سیم کارت تلفن

 

USBCONN             پورت USB

 

CONN-D25F    پورت موازی یا پورت پرینتر کامپیوتر