پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

LCD Digitaly or segment LCD

برای فعال کردن هر سگمنت یا (Backplane) نیاز به یک موج مربعی (100HZ) دارید . بنابر این برای خاموش و روشن کردن هر سگمنت باید یک موج 180 درجه ای بدهید.

این نوع LCDها بیش از یک نوع پین مشترک (Common Pin) دارند.

تا 2 تا پین مشترک را می توانید خود کنترل کنید ولی بیشتر از آن نیاز به یک کنترلر دارد و یا به عبارتی درایور (Driver)

اگر شما دیتاشیت LCD را نداشته باشید باید سعی و خطاهای زیادی برای بدست آوردن هر سگمنت داشته باشید.

توجه : ولتاژ DC به LCD نزنید چون باعث خراب شدن مایع LCD می شود

تعدادی از pinها نیاز به اتصال به جایی ندارند.

ماکزیمم ولتاژ LCDها بین 2 تا 5 ولت است و اگر بیشتر از آن شود باعث تخریب pixelها می شود.                                                          

 

 

 

آی سی 7107 یک مبدل ولتاژ به اعداد دسیمال است که به آی سی ولتمتر معروف است . هسته این آی سی از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ، یک پردازنده کم مصرف ولی پر سرعت ، دیکدر نمایشگر هفت قسمتی ، درایور نمایشگر ، ولتاژ رفرنس و تولید کنند کلاک ساعت تشکیل شده است . در واقع تمامی تجهیزات مورد نیاز برای نمایش دقیق ولتاژ روی 7Segment را در خود مهیا کرده است . 

پایه 1 آی سی ICL7107 تغذیه مثبت و پایه 26 تغذیه منفی است. 
مدار تغذیه دوبل 5 ولت را جهت تغذیه این آی سی ببندید. 

 

 حال خروجی مثبت 5 ولت این تغذیه دوبل را به پایه 1 آی سی ICL7107 و خروجی منفی 5 ولت را به پایه 26 این آی سی وصل کنید. 
پایه های 21،35،32،30 این آی سی را به زمین متصل کنید.زمین در واقع نقطه ای از مدار است.،که دارای ولتاژ صفر است. 

پایه های 40 ،39 و 38 پایه های مربوط به اسیلاتور یا نوسان ساز این آی سی است.