پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

LCD گرافیکی

 

AMPIRE 128*64

پایه VO  کنتراست می باشد که به یک پتانسیومتر 10K وصل شده ، یک طرف پتانسیومتر به VEE خود LCD طرف دیگر به زمین.VEE منفی 15 ولت تولید می کند.

 

 

CS1 , CS2

LCD از دو قسمت 64 تایی درست شده که CS1 , CS2 هر کدام از آنها مشخص می کند کدام قسمت کار کند.CS1 64تای سمت چپ  و CS2 64تای سمت راست

 

RESET  (RST)

هرگاه این پایه فعال شود تمام رجیسترهای LCD مقدار اولیه می شود.

 

دو کنترلر KS0108    و  T6963

هر یک رجیسترهای خاص خود را دارند.تفاوت عمده آنها T6963  می توان در آن با Font نوشت ولی در 108  باید نقاشی کرد.

 

رجیستر X

این رجیستر مشخص میکند که کدام page از 8 page  فعال باشد. هر 8 سطر یک page نامیده می شود.آدرس اولین page     0XB8   و   آخرین page    0XBF می باشد.

 

 

0xb8  0xb9  0xba  0xbb  0xbc  0cbd  0xbe  0xbf 

 

رجیستر Y

این رجیستر مشخص می کند کدام ستون فعال باشد. آدرس اولین ستون 0X40 و آخرین 0X7F  که کلاً 128 ستون می باشد.

 

0x40 to  0x 4f         0x50 to 0x5f      برای 64 ستون سمت چپ                                                                                     

0x60 to  0x 6f         0x70 to 0x7f      برای 64 ستون سمت راست

                                                                                                نکته : هر گاه دیتایی را می نویسسید رجیستر y  به طور اتوماتیک 1 واحد افزایش می یابد.

 

 

 

رجیستر Z

این رجیستر مشخص می کند که page صفر از کجا شروع شود.(کاربرد آن در حرکت تصویر به سمت بالا یا پایین است.) آدرس شروع 0XC0  تا 0XFF

 

 

LCD  با دستور 3F روشن و با دستور 3E خاموش می شود.

نکته : قبل از روشن کردن LCD هر دو چیپست را فعال کنید.